Homepage2019-07-26T13:25:16+00:00

Пленер–конкурс „Архитектурното наследство в сърцето на Стара Варна – Таляна”

Проектът предстои да се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Култура” на Община Варна. Първото издание на пленер–конкурса е планирано за периода 9 – 14 септември, 2019 г., а изложбата на младите автори – за началото на октомври.

Мисия на пленер-конкурса

Да подпомага развитието на уменията и творческия потенциал на ученици / студенти с изявен интерес към визуалните изкуства, като фокусира вниманието им върху значими обекти от архитектурното наследство, намиращи се в Стара Варна (и най-вече в арт квартал „Таляна“). Поставяйки в центъра на творческия процес обекти от архитектурното наследство, да стимулира интереса към придобиване на познания за тях и осъзнаването им като културно-исторически ценности, както от страна на младите участниците в пленера, така и от страна на широката публика – граждани и гости на града;

Цели на пленера

  1. Да добавя стойност към образователния процес, който се провежда във варненските учебни заведения и школи с преподаване на визуални изкуства (изобразително, фотография и др.), надграждайки солидната основа;
  2. Да изнесе творческия процес на открито, в оживена, предимно пешеходна градска среда, като по този начин създаде условия за приобщаване на максимално широка публика към изкуството и социализация на културно-историческото наследство – обект на създаващото се изкуство.
  3. Да допринесе за артистичния дух и атмосфера в историческия център на града, развивайки идентичността на „Таляна” като зона на креативност и артистизъм.
  4. Да направи арт квартал „Таляна” в сърцето на Стара Варна по-атрактивна локация за гражданите и гостите на морската столица, в т.ч. и за чуждестранните туристи.
  5. Да допринесе за затвърждаване на цялостния имидж на Варна като дестинация за културен туризъм, популяризирайки културно–историческото ѝ наследство и постиженията на съвременните млади дарования на национално и международно ниво.

Целеви групи и публики

Целева група

Ученици / студенти от специализираните паралелки по изобразително изкуство или други визуални изкуства

Целеви публики

  1. Жители на Варна и гости на града – български граждани
  2. Чуждестранни туристи

Екип

арх. Белин Моллов, художник – водещ пленера

арх. Максим Недков – Селекционер и Координатор

Мария Иванова – Координатор Комуникация и събития

Християн Облаков – краевед

арх. Жечка Илиева – специалист и преподавател по опазване на културното наследство